Energetska Izkaznica

Izdelava in Izdaja Energetskih Izkaznic.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).

Storitve Energetskih Izkaznic

Naša dejavnost pri storitvi Energetska Izkaznica.

Naša glavna dejavnost pri energetskih izkaznic je in obsega :

 • izdelava računske ali merjene EI,
 • možnost izdelave EI že v 3 delovnih dneh brez dodatnih stroškov,
 • ogled nepremičnine brez potnih stroškov kjerkoli v Sloveniji,
 • brez stroškov izmer in izrisa objekta, v kolikor projektna dokumentacija ne obstaja,
 • pridobitev podatkov za izdelavo EI,
 • brez stroškov izdaje EI in vpis v register z vsemi prispevki,
 • brez ostalih manipulativnih stroškov,
 • brez stroškov dostave EI,
 • strokovni pristop, svetovanje in izdelava.


Pošljite povpraševanje ali pokličite. Z veseljem vam bomo pripravili ugodno ponudbo in odgovorili na vaša morebitna dodatna vprašanja

Energetski Razredi

Energetski razredi energetskih izkaznic.

 • Razred A1: od 0 do 10 kWh/m² letno
 • Razred A2: od 10 do 15 kWh/m² letno
 • Razred B1: od 15 do 25 kWh/m² letno
 • Razred B2: od 25 do 35 kWh/m² letno
 • Razred C: od 35 do 60 kWh/m² letno
 • Razred D: od 60 do 105 kWh/m² letno
 • Razred E: od 105 do 150 kWh/m² letno
 • Razred F: od 150 do 210 kWh/m² letno

Namen energetske izkaznice je izpostaviti energetsko učinkovitost objekta, kot eno izmed bolj pomembnih lastnosti. Na podlagi izkaznic je mogoče ločiti stavbe glede na njihovo energetsko učinkovitost, kar se nedvomno odraža tudi na tržni vrednosti posamezne stavbe. Kupec ima tako jasno sliko kakšno stavbo kupuje in kakšni bodo stroški povezani z bivanjem v tem objektu. V sklopu energetske izkaznice je tudi seznam priporočil za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, ki je lastniku objekta v pomoč pri odločitvah za investicijo.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

Komu je energetska izkaznica namenjena?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Vrste energetskih izkaznic?

Za stanovanjske stavbe se praviloma izdeluje računska energetska izkaznica (rEI), za ne-stanovanjske stavbe pa izključno merjena energetska izkaznica (mEI).

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).


Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m²a).

Zakonodaja?

Uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU je zahtevala Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD (2002/91/ES) in sicer najkasneje do leta 2009. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012).

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.Pošljite povpraševanje

Z veseljem Vam bomo odgovorili na vaše vprašanje.
Naše storitve

Oglejte si vse naše storitve, ki Vam jih nudimo